Pages

Tuesday, February 2, 2016

Made in Sarawak : 固本酒


固本酒是传统的中药方剂。有三种方剂,来源于《摄生众妙方》、《医便》、《丹溪心法附余》、《摄生众妙方》等。主要用于补虚损,乌须发。治虚劳,须发早白。


固本酒
±35.5% alkoholdibotolkan oleh :
Syarikat Peng Guan Pengarakan Sdn Bhd
Jalan Lanang
Sibu

0 comments:

Post a Comment